WELCOME

            ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่หมู่บ้านช้างตากลาง หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก..

Advertisements

ยินดีต้อนรับสู่..เมืองช้าง

เมืองแห่งช้าง  ช้างและช้าง